اهدای ۹۰ دستگاه ویلچر به افراد دارای معلولیت در فارس

تعداد ۹۰ دستگاه ویلچر توسط بنیاد برکت، به افراد دارای معلولیت زیر ۱۸ سال بهزیستی فارس اهدا شد.

اهدای ۹۰ دستگاه ویلچر به افراد دارای معلولیت در فارس

به گزارش ایران ریپورتس، سید محمد صادق کشفی نژا در آیین اهدای 90 دستگاه ویلچر به معلولان استان فارس، گفت: از مهمترین اهداف توانبخشی، مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در جامعه است. استان فارس با تعدادی بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر معلول؛ حوزه گسترده‌ای از جامعه افراد دارای معلولیت را در بر می گیرد،که نیازهای ایشان به صورت مستمر در حال پیگیری است.

وی افزود: تاکنون کارهای قابل تقدیری توسط بنیاد برکت برای فرزندان دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی فارس انجام شده است، وبنیاد  در مسیر توانمندسازی توانخواهان ما کوشیده است.  

مدیرکل بهزیستی فارس بیان کرد: استان فارس به عنوان بزرگترین استان کشور، عمده جمعیت عشایر استان را نیز در بر می گیرد و پوشش معلولین در این بخش نیز بسیار مهم و مد نظر است.

وی اظهار داشت: پس از درمان ، سهولت تردد، افزایش توانمندی ها ،مسکن و استفاده از ظرفیت‌های شغلی جامعه هدف اولویت های بهزیستی فارس است.

گفتنی است در پایان این نشست است یک دستگاه ویلچر به صورت نمادین به خانواده تحت پوشش دارای دو عضو معلول اهدا شد و اعضای این خانواده مشکلات خود را با مدیرکل بهزیستی فارس و مسئولین بنیاد برکت مطرح کردند.

انتهای پیام/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *