احداث شهربازی بزرگ یکی از مطالبات جدی مردم شیراز

احداث شهربازی بزرگ از مطالبات جدی مردم شیراز است.

به گزارش ایران ریپورتس، کلانشهر شیراز به رغم داشتن بیش از یک و نیم میلیون نفر جمعیت، فاقد یک شهربازی مدرن و بزرگ می باشد. این موضوع یکی از مطالبات جدی مردم شیراز است. در ادوار گذشته بخشی از اراضی ۲۰۲ هکتاری انجیره به منظور احداث شهربازی در نظر گرفته شده بود که به علت پاره ای مسائل هنوز محقق نشده است.
با توجه به اهمیت احداث شهربازی، کمیسیون گردشگری و زیارت شورا پس از بررسی گزینه های موجود جهت جانمایی احداث شهربازی به لحاظ مسائل زیست محیطی، گردشگری، شهرسازی، سرمایه گذاری و املاکی دو اولویت مکانی را مشخص نمود که مقرر گردید پس از بررسی های علمی و فنی توسط شهرداری، طرح توجیهی مربوطه تهیه و به کمیسیون ارائه گردد.

در راستای توجه به جامعه هنرمندان و رونق ساخت صنایع دستی در شهر شیراز، دوازدهمین جلسه کمیسیون گردشگری و زیارت موضوع نحوه واگذاری بازارچه هنر و سناریوهای مختلف واگذاری که از سوی نهادها و اشخاص ارائه گردیده بود را مورد بررسی قرار داد و مقرر شد حوزه اقتصادی شهرداری نسبت به تعریف و تدوین طرح و مدل نهایی واگذاری بازارچه حداکثر تا یک ماه آینده اقدام نماید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *