اجرای طرح آموزش ایمنی به بانوان در محلات شیراز

طرح آموزش ایمنی و آتش نشانی به بانوان در محلات شیراز با هدف کمک به ارتقاء ایمنی در برابر حوادث و اجرای مسئولیت اجتماعی، با همکاری سازمان آتش‌نشانی شیارز اجرایی می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز شنبه 26 شهریور هدف اصلی از اجرای این طرح را ارتقا مشارکت اجتماعی و توانمند سازی بانوان عنوان و اضافه کرد: در راستای برگزاری چهارمین مرحله از جشنواره شهر ایمن توسط سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در محلات کم برخوردار شیراز با شعار داوطلبین نجات واکنش اضطراری محلات، به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی بانوان در  محلات پر خطر، دوره‌های آموزشی ایمنی برای این قشر تاثیر گذار اجرایی خواهد شد.

افسانه خواست خدایی با اشاره به نقش مهم زنان در موضوع مدیریت بحران و لزوم ارائه آموزش‌های مرتبط به این قشر از جامعه متذکر شد: زنان بویژه بانوان خانه دار بیشتر در معرض حوادث در منازل هستند و آموزش به بانوان که عمدتاً همسر یا مادر هستند سبب انتقال بیشتر آموزش‌ها به سایر اعضای خانواده می‌شود، از این رو با آغاز طرح بانوان آتش نشان در محلات شیراز علاوه بر شناسایی زنان توانمند و استفاده از پیشنهادات و راهکارهای آنان، با همکاری مربیان و متخصیص سازمان آتش‌نشانی شیراز این گروه از جامعه با آموزش های ایمنی آشنا خواهند شد.

او در ادامه تصمیمات اخذ شده در خصوص طرح بانوان آتش نشان تاکید کرد: باتوجه به مصوبه احداث یازده باغ بانوان در مناطق، این بستر برای بانوان فراهم و در هر باغ با همت بانوان آتش نشان داوطلب از دل محلات شهر شیراز، یک پایگاه آتش نشان داوطلب به منظور ارائه آموزش و خدمات احداث خواهد شد.

رئیس کمیته خانواده و بانوان شورای اسلامی شهر شیراز با تاکید بر لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی پیشگیری و مقابله با حوادث برای بانوان در راستای این طرح افزود: باید توانمندی بانوان ارتقا پیدا کند تا هزینه‌هایی که به شهر متحمل می‌شود کاهش یابد و علاوه بر آن سلامت و جان افراد نیز بیشتر مورد صیانت قرار گیرد.

انتهای پیام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *