اجرای بیش از ۲۱۰ برنامه به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هیئت ورزش های همگانی فارس

اجرای بیش از ۲۱۰ برنامه بــه مــنــاســبــت چــهل وچــهارمــیــن ســالــگــرد پــیــروزے انــقــلــاب اســلــامــے هیات ورزش های همگانی استان فارس

به گزارش ایران ریپورتس به نقل از روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان فارس محمدرضا جعفری مدیر روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان فارس ضمن گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برنامه های هیات ورزش های همگانی استان فارس را در این ایام تشریح کرد .

وی افزود :انقلاب اسلامی تنومند، تناور، بارور و بالنده شده است، گفت: جهان شاهد استحکام، قوت و قدرت همه جانبه این نظام مقدس جمهوری اسلامی با صلابت و اقتدار است و گذشت ۴۴ سال از چراغ پرفروغ انقلاب اسلامی، ملت ایران با جهاد و مقاومت، در سایه ایمان و اتکال به خداوند متعال، اعتقاد به نصرت الهی و با هدایت حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) هندسه جهانی قدرت را تغییر داده و این شجره طیبه رشد کرده است.
جعفری گفت : برنامه های هیات ورزش های همگانی استان فارس با نــشــســت ریــیــس واعــضــاے هیــات ریــئــســه وڪــمــیــتــه هاے مــرتــبــط جــهت تــشــریــح بــرنــامــه هاے فــرهنــگــے ورزشــے دهه مــبــارڪ فــجــر آغاز گردیده است، در ابتدای برنامه ها با غــبــارروبــے و عطر افشانی مــزارشــهدا بــاحــضــور مــســئولــیــن استانی و شهرستانی شروع و با دیــدار بــاخــانــواده هاے مــحــتــرم شــهداے انــقــلــابــ ، دیــدار بــا خــانــواده هاے مــعــظــم شــهداے ورزشــڪــار ، تجلیل ـاز جــانــبــازان و رزمــنــدگــان هشــت ســال دفــاع مــقــدس ، تــجــلــیــل از چــهره هاے مــانــدگــار ورزشــیــ ،اجرای مــســابــقــات فــضــاے مــجــازی (نــقــاشــی)بامــحــوریــت دهه مــبــارڪ فــجــر ادامه خواهد یافت .

مدیر روابط عمومی و مسئول کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعی هیات ورزش های همگانی استان فارس گفت : جــشــنــواره ورزش صــبــحــگــاهے آقــایــان وبــانــوانــ ، بــرنــامــه ورزش عــصــرگــاهے بــانــوان درپــارڪ های استان فارس با هماهنگی هیات های شهرستانی ، جــشــنــواره بــادبــادڪ ها ، مــســابــقــات ثــبــت رڪــورد بــه مــنــاســبــت دهه مــبــارڪ فــجــر ، بــرگــزارے مــســابــقــات مــیــنــے فــوتــبــال ، مــســابــقــه مــشــتــرڪ بــانــوان (دارت؛فــریــزبی ؛ طــنــاب ڪــشــی)، بــرگــزاری مــســابــقــات فــرهنــگــے دربــیــن زنــدانــیــان ، بــرگــزارے بــازیــهاے بــومــے مــحــلــے دربــیــن روســتــائیــان ، بــرگــزارے مــســابــقــات ورزشــےالــڪــتــرونــیــڪ ،اجــراے بــرنــامــه ڪــوه پــیــمــایــے مــشــتــرڪ بــیــن ڪــمــیــتــه ها، اجرای برنامه ڪــوه پــیــمــایــے خــانــوادگــے بــیــن همــه اعــضــاے هیــات اســتـان وشــهرســتــان های فارس، حــضــور فــعــال اعــضـاے هیات درراهپــیــمــایــے یــوم الــلــه ۲۲ بــهمــن ؛ همــراه بــا جــامــعــه ورزشــے فارس، پیاده روی خانوادگی ، نذر خون ، نذر ورزشی و مسابقه عکاسی و پادکست از دیگر برنامه های هیات ورزش های همگانی استان فارس خواهد بود .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *