یارانه۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی دولت به کارفرمایان برای پوشش بیمه ای کارگران نانوایی فارس

مدیر کل تامین اجتماعی فارس گفت : یارانه پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان صنف نانوایی قابل توجه است .

به گزارش ایران ریپورتس، مدیر کل تامین اجتماعی استان فارس از تعامل ویژه این سازمان با کارگاه های درحال فعالیت به منظور حمایت از تولید واشتغال خبرداد وگفت : 2425 واحد خبازی در استان فارس فعال هستند که دراین واحدهای کارگری جمعا 7275 نفر با میانگین 3 نفر نیروی شاغل به فعالیت مشغول می باشندو تحت پوشش خدمات این سازمان قرار دارند.

کشاورز با تکذیب شایعه حذف کمک دولت بابت حق بیمه سهم کارفرمایان واحدهای خبازی افزود: خبازی های فعال دراستان فارس از یارانه های تعیین شده در قانون بصورت ویژه برخوردارهستند وحمایت از این واحدهای کارگری در دستور کار این سازمان قرار دارد.

به گفته این مسوول جمع کل حق بیمه ماهیانه واحدهای خبازی 7میلیارد تومان است که از این مبلغ۴ میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان بعنوان یارانه از سوی دولت تامین می شود است واین رقم قابل توجه می تواند کمک درخور توجهی از سوی سازمان به واحدهای خبازی تلقی شود.

مدیر کل تامین اجتماعی استان فارس در خاتمه یادآور شد: این سازمان با سیاست های اعمال شده نهایت همراهی وتعامل را با واحدهای کارگاهی در جهت حمایت از تولید واشتغال را داشته است و دراین راستا مطالبات این سازمان از واحدهای کارگاهی در سال 1399 بالغ بر ۱۲۰۰میلیاردتومان است که در صورت وصول می توان بسیاری گره های موجود در راستای ارایه خدمات در بخش های حمایتی ودرمانی را گشود .

نظر دهید

ایمیل شما به صورت عمومی نمایش داده نمی شود