نبرد دو قطبی یاران خراسانی در مقابل سرزمین اذربایجان

ویترین نظام جمهوری اسلامی ایران انتخابات است و دوبال پرواز ان جمهوریت  و اسلامیت ان می باشد .

دور دوم انتخابات ریاست جمهور تبلور واقعی جمهوریت و اسلامیت می باشد و از دیدگاه جغرافیای سیاسی نبرد دیارابومسلم خراسانی و سرزمین اذربایجان می باشد، نبردی که از منظر جغرافیای رقابت سه استان خراسان و سه استان اذری زبان به مرکزیت های مشهد و تبریز می باشد .

رقابتی که از دیدگاه سیاسی و جامعه  شناسی سیاسی رقابت بین اصولگرا(خراسانی ها)  و اصلاح‌ طلبان (اذری ها) می باشد، یاران خراسانی تمام تلاششان را خواهند کرد که سعید جمهور را برکرسی قدرت بشاند و سرزمین مشروطه خواهان تلاش خواهند کرد برای پیروزی طبیب ایران زمین .

شاید بتوان عنوان کرد نبرد مسعود با صداقت در مقابل سعید پاک دست را شاهد خواهیم بود به نظر میرسد در صورتی که مشارکت از چهل درصد عبور کند همای سعادت بربام سرزمین سهند و سبلان دیار مشروطه خواهان خواهد نشست و دکتر پزشکیان برنده این رقابت است اما در غیر اینصورت نسیم پیروزی به سمت پرچم های دیار ابومسلم خراسانی ها خواهد وزید و جشن پیروزی برای سعید جمهور خواهند گرفت.

 تعیین تکلیف این دوره از انتخابات از نظر قومیت به عهده قوم بزرگ لر زبان می باشد و استان های لرنشین(محدوده زاگرس نشین ها ) میتوانند با توجه به  نزدیکی رای خراسانی ها در مقابل اذری ها برنده را تعیین کنند.

به قلم امیرحسین بهبودی؛ پژوهشگر، نویسنده و مدرس دانشگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published.