منتخب ملت با عمل رای مردم را جبران کند

رئیس ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان در فارس از چهره‌های برجسته سیاسی و بزرگان در عرصه علمی کشور که همه آبروی خود را در انتخابات به میدان آوردند تقدیر و ابراز امیدواری کرد که منتخب ملت با عمل خود، جبران کند.


عبدالرزاق موسوی در آیین اختتامیه ستاد انتخاباتب دکتر پزشکیان در استان فارس تصریح کرد: با تلاش وضف ناپذیر ملت بزرگ ایران و عنایات الهی بر این باورم که یک معجزه‌ای رخ داد و روند اداره امور کشور به دست فردی پاکدست سپرده شد.

او ادامه داد: کمتر کسی در آغاز فعالیت‌های انتخاباتی تصور می‌کرد که دکتر پزشکیان منتخب مردم شود و نگرانی‌هایی در این باره ایجاد شده بود.

رئیس ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان در استان فارس خاطرنشان کرد: اگرچه امکانات فراوان رقبا در مقابل وجود انسانی که جز یک گذشته شفاف و روشن و انسانی که جز پاکدستی و دانش و تجربه چیز دیگری ندارد، قرار گرفته بود، اما خداوند به ما عنایات ویژه‌ای کرد.

موسوی اضافه کرد: خداوند در انتخابات پیش رو فرصتی برای مردم فراهم کرد و مردم هم به شایستگی عمل کردند.

او با بیان اینکه افراد زیادی در انتخاب دکتر پزشکیان نقش آفرینی کردند که آنها را نمی‌شناسیم، گفت: ما در برابر چنین انسان‌هایی احساس شرمندگی می‌کنیم.

رئیس ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان در استان فارس ادامه داد: ستاد‌هایی منصوب به دکتر پزشکیان جهت پیگیری امور شکل گرفتند، اما بدین معنا نیست که نقش آنها در انتخاب دکتر پزشکیان بیش از مردم بوده است.

موسوی از چهره‌های برجسته سیاسی و بزرگان در عرصه علمی کشور که همه آبروی خود را در انتخابات به میدان آوردند تقدیر و ابراز امیدواری کرد که منتخب ملت با عمل خود، جبران کند.

او تاکید کرد: یکی از مهمترین نکاتی که در سابقه دکتر پزشکیان مشهود بود، وعده‌هایی بود با دیگران فرق داشت؛ ایشان به عنوان یک پدر، نقش یک مادر را هم ایفا کرد و همین ویژگی‌های شخصی ایشان موجب اعتماد مردم شد.

رئیس ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان در استان فارس با طرح سوالی مبنی بر اینکه پس از انتخابات وظیفه ما چیست؟ گفت: امروز باید در چارچوب این میثاق نامه‌ای که دکتر پزشکیان به آن متعهد شدند باید در کنار مردم قرار گیریم و از آنها دفاع کنیم.

موسوی در خاتمه سخنانش ریشه تمام مصیبت‌های فعلی کشور را تبعیض دانست و عنوان کرد: امروز تبعیض یک قائده شده و دکتر پزشکیان به درستی آن را تشخیص دادند و بر عدالت اجتماعی تاکید کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.