معرفی مسئول بسیج کارمندان دانشگاه فرهنگیان

مسئول بسیج کارمندان دانشگاه فرهنگیان استان فارس معرفی شد.

در جلسه ای که مورخ چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه با رعایت اصول بهداشتی در سالن جلسات مدیریت استانی دانشگاه فرهنگیان فارس با حضور مدیر استانی دانشگاه فرهنگیان فارس، مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان استان فارس،مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان فارس و جمعی از کارمندان دانشگاه فرهنگیان فارس برگزار شد، جناب آقای محمد وحیدی از کارمندان بسیجی این دانشگاه به عنوان مسئول بسیج کارمندان دانشگاه فرهنگیان استان فارس منصوب شد.
در پایان این جلسه، دفتر بسیج کارمندان دانشگاه فرهنگیان فارس نیز افتتاح گردید.

نظر دهید

ایمیل شما به صورت عمومی نمایش داده نمی شود