فقره کنتورهای آب در کلان شهر شیراز

مسئول بسیج سازندگی رضویه در این خصوص گفت: موضوع خرابی کنتور های آب شهر شیراز و اجبار کردن تعویض کنتور با هزینه شخصی مشترکین توسط مامورین و کارمندان اداره آب معضلی جدی است.

به گزارش ایران ریپورتس، سید علیرضا موسویان مسئول گروه جهادی رضویه با توجه به پیگیری های صورت گرفته در این خصوص گفت: کنتور های آب شیراز خرابی های زیادی دارد بطوری که منطقه چهار این کلان شهر در سال گذشته 44 هزار کنتور خراب داشته است.

وی ادامه داد: این موضوع در حالی است که بصورت دولتی سالی 400 کنتور با یارانه دولتی اداره دریافت میکند و این کنتورها یا برای مشترکین جدید است یا برای مشترکینی که پیگیری زیاد می‌کنند و در ادامه هر روز به تعداد خرابی های کنتور ها اضافه می‌شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مامورین اداره آب مشترکین را موظف میکنند تا با هزینه شخصی اقدام به تعویض کنتور آب نمایند در صورتی که آبونمانی  که اداره آب دریافت میکند صرفا جهت نگهداری تاسیسات  و تعویض کنتور رایگان میباشد.

به گفته موسویان، اگر کنتور آب تعویض نشود اداره آب طبق مصرف ماه های قبل محاسبه میکند و مبلغی در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که اگر آب استفاده نشود یا کمتر استفاده شود مهم نیست و اداره  مبلغ ثابتی را در نظر میگیرد.

وی در همین راستا به مثالی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال اگر خانه اجاره ای باشد و 500 هزار تومان آب مصرف کنند سال بعد مستاجر جدید خانه را اجاره کند و آب کمتری مصرف کند همان 500 هزار تومان در نظر گرفته می‌شود و یک خانه دو طبقه پر جمعیت 100 هزار تومان هزینه آب باید پرداخت کنند و یک خانواده کم جمعیت مبلغ بالاتری باید پرداخت کنند.

سید علیرضا موسویان گفت‌: با توجه با این موضوع و پیگیری هایی که در این خصوص صورت گرفت و به گفته  مهندس بهروزی، اداره آب موظف است کنتور آب رایگان در اختیار مشترکین قرار دهد و با توجه به اینکه کنتور دولتی در حال حاضر به مقدار کافی در دسترس نیست دو راه موجود میباشد از جمله اینکه، اداره آب موظف است ده متر مکعب برای مشترکین بصورت ثابت و ماهیانه در نظر بگیرد و اینکه مشترک کنتور با هزینه شخصی خریداری و نصب نماید.

وی در ادامه گفت:  اداره آب به اندازه مبلغ کنتور مشترک را بستانکار معرفی نماید و به اندازه مبلغ کنتور آب مصرف کند و در انتها بصورت عادی مشترک مقدار آب مصرفی را پرداخت نماید.

خبرنگار: فاطمه شعبانی

Leave a Reply

Your email address will not be published.