فارس؛ زنگ تفریح مدیران پروازی

در هفته‌های گذشته خبری در ارتباط با انتصاب یک مدیر و یک عضو موظف هیأت مدیره در دو کارخانه ی مهم و قدیمی فارس صورت گرفت که با سخنان وزیر کار مغایرت داشت.

به گزارش ایران ریپورتس، انتصاب یک مدیرعامل پروازی به عنوان مدیرعامل شرکت لعابیران و یک عضو موظف هیأت مدیره در شرکت پشم شیشه ایران وابسته به هلدینگ صدر تأمین از زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی صورت گرفته است.

روی صحبت ما کارگران و دلسوزان کارگری فارس در ابتدا با وزیر محترم کار است؛ جناب آقای شریعتمداری شما در ابتدای خدمت خود در وزارت کار فرمودید: «معنایی ندارد مدیران هفته ای یک بار به محل کار خود بروند، بومی گزینی باید جایگزین مدیران پروازی شود و این افراد بیشتر از یک ماه بیشتر فرصت ندارند» و باز هم در صحبتی دیگر فرمودید: «ما مدیر پروازی نداریم، افراد باید در واحدهای بزرگ تولیدی و مهم سر کار بایستند و مدیریت کنند.»

چه شده است که بعد از مدتی از تب و تاب مقابله با این موضوع کاسته شد و باز هم انتصاب مدیران پروازی و غیربومی رونق گرفت!!!

استان فارس که از قطبهای صنعتی کشور به حساب می آید، درگیر انتصاب سیاسی و پروازی شده تا جایی که در استان فارس به دلیل قحط الرجال بودن مدیران در این استان «البته از نظر مدیران شستا و صدر تامین» مدیران آن از استان های دیگر انتخاب می شوند.

جناب آقای وزیر، یا شما از تصمیم های زیرمجموعه خود خبر ندارید و یا از تصمیم خود مبنی بر عدم به کارگیری مدیران پروازی و غیر بومی منصرف شده اید.

جناب آقای وزیر مطالبه کارگران زحمت کش فارس را از نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهیم کرد تا این انتصابات با سیاسی کاری در سطح استان منجر به تعطیلی کارخانه ای دیگر نشود.

انتهای پیام/

نظر دهید

ایمیل شما به صورت عمومی نمایش داده نمی شود