ضرب و شتم نیروهای منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سپیدان

سرپرست منابع طبیعی سپیدان و تعدادی از همکاران این اداره در حین ماموریت اجرای طرح کمربند حفاظتی در روستای ریگان این شهرستان مورد سوء قصد و ضرب و شتم افراد سود جو قرار گرفتند.


به گزارش ایران ریپورتس98، عبداله بحرینی سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سپیدان با اشاره به رسالت سازمانی این اداره مبنی بر اجرای طرح کمربند حفاظتی بین اراضی ملی و مستثنیات افراد گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قبل از اجرای این طرح چندین جلسه آموزشی و توجیهی با اهالی روستای ریگان برگزار شده و بهمراه بخشدار مرکزی نیز بازدیدی از این منطقه انجام گرفته بود .


وی افزود: در این راستا در زمان اجرای طرح تعدادی افراد سود جو و ناشناس با متشنج کردن اوضاع ماموران منابع طبیعی را مورد ضرب و شتم قرار داده و خساراتی را نیز به خودرو اداره وارد نمودند.


سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سپیدان با اشاره به پیگیری این رویداد و برخورد قضایی شدید با متخلفین گفت: در این راستا تا شناسایی و دستگیری متخلفین از هیج کوششی دریغ نخواهیم کرد.

انتهای پیام/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *