سربازان جنگ نرم بپاخیزید

سخنی با سربازان جنگ نرم :جنگ شروع شده ، بپاخیزید.دستور آتش به اختیار از فرمانده صادر شده  مشخص کن کجای جبهه ای؟

ایران ریپورتس98// وقتی عمر و عاص به میدان می آید و نامه می نویسد،  شک نکنید در آستینش ابوموسی اشعری هایی هم دارد.

از این پس باید منتظر نامه پراکنی های ابوموسی اشعری ها هم باشیم نامه هایی برای نوشیدن جام زهر به علی زمان.

اما عمرو عاصها باید بدانند که این جبهه دیگر ازدست ابوموسی اشعری ها ضربه نخواهد خورد.

این جبهه مملو از مالک اشتر است.

اگر فکر کرده اند که اینبار ابوموسی اشعری ها به تقابل با سیدعلی می آیند و می توانند اینقدر پا بر گلوی مردم بفشارند تا علی را به مذاکره بکشانند.کور خوانده اند.

*جنگ شروع شده ، بپاخیزید*

وقتی شیپور جنگ نواخته شود مرد از نامرد شناخته می‌شود. میدان جنگ نرم، میدان سکوت نیست. میدان دقیق عمل کردن است.

*آری به جنگ نرم خوش آمدید دستور آتش به اختیار از فرمانده صادر شده مشخص کن کجای جبهه ای  الان هر کسی سنگر بگیرد و سکوت کند با نیروی دشمن هیچ فرقی ندارد*

جنگ معرفتی، جنگ شناخت ، جنگ رسانه،  جنگ اپلیکیشن ها ، جنگ خبرها و خبرسازی ها ، جنگ گروه ها و کانالها ، جنگ اعتقاد و جنگ اعتماد می باشد.

ببین برادرم،  خواهرم،  رفیق  این جبهه نیاز به عمار دارد، یعنی کسی که تحلیل بفهمد ، تحلیل کند ، یا اگر تحلیل بلد نیست، تحقیق کند ،  تحلیل شناس باشد و تحلیل خوب را بشناسد و آن را در فضای مجازی پخش کند.

آن وقت که عمرو عاص با ابوموسی اشعری هایش به میدان آمدند حجم ریزش را خواهید دید.

میگویند خب باید چه کاری انجام دهیم ؟

تنها راه این هست که تولید محتوا در راستای شناساندن مقصر وضع کنونی می باشد.این عمر و عاصها نوک پیکان را به سمت حضرت آقا دارند کج می‌کنند ونشانه رفته اند اگر دیر بجنبیم مردم به جای مقصر اصلی در مقابل حضرت آقا خواهند ایستاد.

الان بیشتر از هر موقع  با اتحاد و هم دلی به جنگ با عمروعاصها خواهیم رفت.موقعی که ابوموسی ها حکم بدهند اگر  جبهه روشنگر انقلابی و تحلیلگر نباشد،  آن وقت ریزشها از برگ درختان پاییزی هم بیشتر خواهد شد.

در آینده از این تاریخ یاد خواهند کرد

آی رفیق تو کجای این تاریخی؟؟؟؟؟

این جرقه ها ، ترقه ها ، آتش‌بازیا نشان میدهد دشمن دارد نفس نفس آخر خود را می کشد .آخر زور همینه به زودی آتش این ترقه بازیها و آتش بازیها در  دامن خود آنها  می افتد.

*دشمن چه داخلی و چه خارجی بداند و آگاه باشد در هر سطحی به ما ضربه بزنند تا همان سطح به آنها  ضربه خواهیم زد .*

*به قلم منصور رنجبر*

نظر دهید

ایمیل شما به صورت عمومی نمایش داده نمی شود