رشد صنعت در فارس متناسب با سند آمایش استان باشد

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه رشد صنعت در فارس باید متناسب با سند آمایش استان باشد گفت: در سند آمایش سرزمین استان چشم انداز توسعه فارس با بهره گیری از توانمندی ها و فرصت های بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش ایران ریپورتس، نوید ایزدپناه در جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و فعالان حوزه صنعت استان و نمایندگان بخش دولتی در این اتاق برگزار شد، بیان کرد: برنامه ریزی آمایش سرزمین توزیع متعادل فعالیت و منابع و ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی متناسب با نیاز مناطق مختلف است بنابراین برنامه ریزی آمایشی به دنبال چیدمان متناسب منابع در گستره ملی و استانی است.
وی افزود: مواردی از جمله توسعه صنایع مزیت دار استان و رایزنی جهت جذب سرمایه‌گذار در حوزه های مزیت دار از اولویت های مهم این سند استانی است.
ایزدپناه با ارائه گزارش وضعیت صنعت در استان اظهارداشت: یکی از محدودیت های رشد صنعت در استان فارس تخصیص آب است و تخصیص آب به صنایع استان در سند آمایش شهرستانی مهمترین خواسته ما در این کمیسیون می باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: از آنجا که تکمیل زنجیره ارزش در صنایع معدنی و فولادی و روش های مختلف مصرف آب بخش صنعت در سند آمایش شهرستان ضروری است، لذا تعریف منابع آب جهت تخصیص زمین مهم می باشد.
وی با ارائه توضیحاتی در خصوص شناسایی میزان مصرف آب در صنعت ادامه داد: بررسی انتظارات سند آمایش استان از میزان رشد صنعت در استان امری مهم و ضروری است ضمن اینکه ایجاد پالایشگاه و آلومینیوم اقدامی شایسته برای آینده روشن مسیر صنعتی استان خواهد بود که باید مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این جلسه سید رضا ساداتی معاون سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز، با ارائه گزارشی پیرامون موانع – چالش ها و آسیب هایی که طرح های آمایش سرزمین در ایران با آن مواجهه می شود، به بررسی تاریخچه طرح های آمایش سرزمین پرداخت.
وی گفت: هدف اصلی طرح های آمایش سرزمین رسیدن به توسعه متوازن و برابر بین تمام نقاط کشور است و این درحالی است که سابقه انجام طرح های آمایشی در ایران تحت تاثیر شرایط اقتصادی، سیاسی و انواع دگرگونی های اجتماعی قرار گرفته است.
ساداتی افزود: کشاورزی، صنعت و گردشگری پهنه بندی استان فارس است و اسـتان فارس با تکیه بر توان و ظرفیتهاي سـرزمینی وتوسـعه اي خود و با اتخاذ سـیاسـتهاي آمایشـی وتوسـعه پایدار و بهره گیري از اسناد فرا دست ملی و استانی در افق چشم انداز1414 استانی، استانی است دست یافته به توسعه اي متوازن و پایدار با تکیه بر مزیتهاي رقابتی و هویت مشارکتی و داراي ثبات و یکپارچگی به منظور کاهش تعارض های توسـعه اي در قلمرو سـرزمینی خود خواهد بود.
وی بیان کرد: شکل گیری صنعت را می توان به دو بخش دانش محور و منبع محور تقسیم کرد که در راستای منبع محور استان می توان به منابع معدنی اشاره نمود.با توجه به دانش ما در استراژی محور توسعه استان به حوزه برق الکترونیک می توان اشاره کرد.
ساداتی عنوان داشت: با توجه به ظرفیت های بالقوه، توسعه زیر ساخت ها و موقعیت مطلوب جغرافیایی، نزدیکی به دریا و کانون های انرژی کشور، کانون صنعتی و معدنی، لامرد زمینه مستعد و بستر مناسبی جهت جذب سرمایه گذاری است.
وی تصریح کرد: در خصوص افزایش میزان مصرف آب در صنعت استان فارس نیز مطالبه گری بخش خصوصی ضروری است اما به طوری کلی باید منابع را بهینه ارائه داد و بعد از آن مطالبه گر بود.
در ادامه این جلسه ضمن اعلام رخدادهای تازه وزه صنعت استان، سایر اعضا به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/

Leave a Reply

Your email address will not be published.