ایران رتبه نخست کشور‌های اسلامی در نظام رتبه‌بندی لایدن

سید احمد فاضل‌زاده گفت: ۴۶ دانشگاه از ایران در میان دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفتند.

او با بیان اینکه هزار و ۵۰۶ دانشگاه جهان در آخرین رتبه‌بندی لایدن جای گرفته‌اند، ادامه داد: شمار دانشگاه‌های ایرانی راه‌یافته به این رتبه‌بندی در مقایسه با پارسال ثابت است.

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام عنوان کرد: دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، علم و صنعت ایران، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی شهید بهشتی، صنعتی شریف، دانشگاه تبریز، فردوسی مشهد و دانشگاه شیراز، ۱۰ دانشگاه نخست ایران در این رتبه بندی جهانی هستند.

ایران نخست کشورهای اسلامی درنظام  رتبه‌بندی لایدن
فاضل‌زاده گفت: ۱۶۴ دانشگاه از کشور‌های اسلامی در رتبه بندی لایدن ۲۰۲۴ حضور دارند که این تعداد در سال گذشته ۱۴۵ دانشگاه بوده و در این میان، جمهوری اسلامی ایران با حضور ۴۶ دانشگاه در این نظام رتبه بندی، رتبه نخست را در اختیار دارد.

او افزود: پس از ایران، ترکیه و عربستان سعودی به ترتیب با ۴۰ و ۱۶ دانشگاه در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام توضیح داد: در رتبه‌بندی لایدن از تولیدات علمی دانشگاه‌ها در نمایه‌های پایگاه WoS استفاده شده و این داده‌ها در بازه زمانی ۲۰۲۲-۲۰۱۹ لحاظ شده و استناد‌ها تا پایان سال ۲۰۲۳ است.

ایران نخست کشورهای اسلامی درنظام  رتبه‌بندی لایدن
او افزود: در این رتبه‌بندی تنها شکل انتشاراتی پذیرفته شده مقاله و مقاله مروری است و دیگر قالب‌های انتشاراتی مانند کتاب و مقاله کنفرانس از بررسی حذف می‌شوند.

فاضل‌زاده یادآور شد: لایدن یکی از نظام‌های معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هر ساله دانشگاه‌های برتر دنیا را بر اساس مجموعه پیچیده‌ای از شاخص‌های معتبر علم سنجی ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند.

او اضافه کرد: بر این اساس، دانشگاه‌های جهان با ۲ دسته شاخص و در قالب چهار معیار کلی مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی در رتبه بندی لایدن مورد ارزیابی قرار گرفتند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.