امهال شش ماهه حق بیمه سهم کارفرمایی کسب و کارهای حوزه گردشگری

مدیرکل تامین اجتماعی استان فارس گفت : به کارفرمایان کسب و کارهای حوزه گردشگری برای پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی مهلت داده می شود.

به گزارش ایران ریپورتس ، اداره کل تامین اجتماعی استان فارس ابراهیم کشاورز گفت:کلیه کارگاه هایی که فعالیت آنها منطبق با جدول فعالیت‌های اقتصادی حوزه گردشگری است، می‌توانند از تسهیلات پیش بینی شده طرح امهال بیست درصد حق بیمه سهم کارفرمایی بهره مند شوند.
وی افزود :در این طرح کارفرمایان کارگاه‌های مذکور می بایست با ارسال ماهانه لیست کارکنان شاغل در کارگاه نسبت به پرداخت ۳ درصد بیمه بیکاری و هفت درصد سهم بیمه شدگان خود اقدام کنند و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 نسبت به تعیین تکلیف حق‌بیمه معوق شده سهم کارفرمایی دوره مهر ماه لغایت اسفند ماه سال 99 اقدام کنند .
وی افزود : بعد از تعیین تکلیف حق بیمه معوق ، کارفرمایان می توانند با پرداخت یکجای آن در اردیبهشت ماه سال 1400 و یا پرداخت آن حداکثر در 6 قسط نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.

نظر دهید

ایمیل شما به صورت عمومی نمایش داده نمی شود